Bộ trà 0,8L Quả Chanh

Giá 1.096.200₫

Bộ trà 0,8L Quả Chanh gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 12,5cm