Bộ trà 1,1L Quả Chanh

Giá 1.528.200₫

Bộ trà 1,1L Quả Chanh gồm:

1 Bình trà 1,1L

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 14,4cm

1 Chén đường 8cm

1 Rót sữa 0,22L