Bộ đồ ăn Đài Các 30sp

Giá 3.194.400₫

Bộ đồ ăn Đài Các 6 người gồm 30 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11,5cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 6 Muỗng

- 2 Đĩa tròn 20cm

- 2 Đĩa súp 23cm

- 1 Đĩa tròn 28cm

- 1 Tô 23cm