Bộ đồ ăn 23sp Quả Đầu Mùa

Giá 1.637.900₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm Quả Đầu Mùa gồm:

6 Bát cơm 11cm

6 Đĩa lót bát cơm 15cm

6 Chén chấm 9cm

1 Đĩa tròn 22cm

2 Đĩa tròn 25cm

1 Đĩa súp 23cm

1 Tô 20cm