Bộ đồ ăn Hương Biển Kem 23sp

Giá 2.087.800₫

 

Bộ đồn ăn Camellia Hương Biển Kem 6 người 23 sản phẩm gồm:

- 6 Bát cơm 11,5cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 1 Đĩa tròn 20cm

- 1 Đĩa súp 23cm

- 2 Đĩa tròn 27cm

- 1 Tô 20cm