Bộ đồ ăn 25sp Cát Tường (tặng thêm 2 bát cơm)

Giá 3.975.400₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Cát Tường bao gồm:

6 Bát cơm 12cm

6 Đĩa lót 15,5cm

6 Chén chấm 9cm

1 Đĩa tròn 20cm

1 Đĩa tròn 27cm

1 Đĩa súp 23cm

1 Tô 20cm

được tặng thêm 2 bát cơm. Tổng cộng là 25 sản phẩm.