Bộ đồ ăn 22sp Mẫu đơn VCV

Giá 1.743.500₫

Bộ đồ ăn 22 sản phẩm Mẫu đơn Viền chỉ vàng bao gồm:

6 Bát cơm 11cm

6 Đĩa lót bát cơm 15cm

6 Chén chấm 10,5cm

1 Đĩa tròn 22cm

1 Đĩa tròn 27cm

1 Đĩa tròn sâu 25cm

1 Tô 20cm