Bộ đồ ăn 32sp Đài Các TTB (tặng thêm 2 bát cơm)

Giá 6.316.200₫

Bộ đồ ăn Đài Các Trang Trí Bạc 6 người gồm 32 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11,5cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15,5cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 6 Muỗng

- 2 Đĩa tròn 20cm

- 2 Đĩa súp 23cm

- 1 Đĩa tròn 28cm

- 1 Tô 23cm

được tặng thêm 2 bát cơm. Tổng cộng là 32 sản phẩm.