Bộ đồ ăn 10sp Quả Đầu Mùa

Giá 896.500₫

Bộ đồ ăn 10 sản phầm Quả Đầu Mùa gồm:

6 Bát cơm 11cm

2 Đĩa sâu lòng 21cm

1 Đĩa tròn 25cm

1 Tô cao 18cm