Bộ đồ ăn 24sp Vinh Quy (tặng thêm 2 bát cơm)

Giá 1.417.900₫

Bộ đồ ăn Vinh Quy 6 người gồm 24 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 1 Đĩa tròn 22cm

- 1 Đĩa súp 23cm

- 1 Đĩa tròn 25cm

- 1 Tô thấp 20cm

được tặng 2 bát cơm. Tổng cộng là 24 sản phẩm.