Bộ đồ ăn Daisy Hồng Mai 22sp

Giá 820.600₫

Bộ đồ ăn daisy Hồng Mai 6 người gồm 22 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 1 Đĩa tròn 22cm

- 1 Đĩa tròn 26cm

- 1 Sâu lòng 23cm

- 1 Tô trung 20cm