Bộ đồ ăn Lạc Hồng 30sp

Giá 5.742.000₫

Bộ đồ ăn Lạc Hồng 6 người gồm 30 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 6 Muỗng

- 2 Đĩa tròn 20cm

- 1 Đĩa tròn 28cm

- 2 Đĩa súp 23cm

- 1 Tô 23cm