Bộ đồ ăn 24sp Daisy trắng (tặng thêm 2 bát cơm)

Giá 917.400₫

Bộ đồ ăn Daisy trắng 6 người gồm 24 sản phẩm:

- 6 Bát cơm 11cm

- 6 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 6 Chén nước chấm 9cm

- 1 Đĩa tròn 22cm

- 1 Đĩa sâu lòng 23cm

- 1 Đĩa tròn 26cm

- 1 Tô trung 20cm

được tặng thêm 2 bát cơm 11cm. Tổng cộng là 24 sản phẩm.