Bộ đồ ăn 23sp Hoa Đào

Giá 2.601.720₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm Hoa Đào bao gồm:

6 Bát cơm 11,5cm

6 Đĩa lót 14,5cm

6 Chén chấm 9cm

1 Đĩa tròn 20cm

1 Đĩa tròn 27cm

1 Đĩa súp 23cm

1 Tô 20cm