Hổ khát vọng 24.4cm Trắng TTV

Giá 4.950.000₫

Trang trí vàng 24K