Heo Tài Lộc 9cm & 15cm dát vàng (24K)

Giá 871.200₫

Tượng có 2 kích thước và giá là

9cm : 871.200đ

15cm: 3.630.000đ