Gà Đại Cát (số2)

Giá 5.940.000₫

Tượng gà trống bằng sứ.

Số 2 là tượng giống tượng gà số 1, nhưng kích thước nhỏ hơn.

Chiều cao khoảng 25cm và chiều ngang khoảng 25cm.