Hổ khát vọng 16.8cm Trắng TTV

Giá 2.200.000₫

Trang trí vàng 24K