Chuột Phú trang trí màu

Giá 3.872.000₫

Chuột Phú trang trí màu bằng tay có chiều cao 13cm.

Có 2 màu: xanh dương và xanh nhạt