Chuột Quý và Chuột Phú dát vàng

Giá 792.000₫

Chuột Quý có dáng đứng, chiều cao 10cm

Chuột Phú có dáng ngồi, chiều cao 8cm