Chuột Phú và Chuột Quý các màu

Giá 387.200₫

Các màu gồm: Trắng - Cam - Đỏ

Chuột Phú có dáng ngồi, 2 kích cỡ:

8cm giá là 387,200đ

13cm giá là 968,000đ

 

Chuột Quý có dáng đứng, 2 kích cỡ:

10cm giá là 387,200đ

16cm giá là 1,028,500đ