Hổ khát vọng 24.4cm

Giá 5.280.000₫

Trang trí vàng 24K