Daisy

Bộ trà 0,65L Bóng Bay Bộ trà 0,65L Bóng Bay
Bộ trà 0,65L Bóng Bay

Bộ trà 0,65L Bóng Bay

990.000₫

Bộ trà 0,65L Bóng Bay gồm có: 1 Bình trà 0,65L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,65L Cỏ Tím Bộ trà 0,65L Cỏ Tím
Bộ trà 0,65L Cỏ Tím

Bộ trà 0,65L Cỏ Tím

836.000₫

Bộ trà 0,65L Cỏ Tím gồm: 1 Bình trà 0,65L 6 Tách 0,10L 6 Đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,65L Hồng Mai Bộ trà 0,65L Hồng Mai
Bộ trà 0,65L Hồng Mai

Bộ trà 0,65L Hồng Mai

836.000₫

Bộ trà 0,65L Hồng Mai gồm có: 1 Bình trà 0,65L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót 12,5cm

Bộ trà 0,45L Daisy trắng

Bộ trà 0,45L Daisy trắng

517.000₫