Daisy

Bộ trà 0,65L Daisy trắng

Bộ trà 0,65L Daisy trắng

572.000₫

Bộ trà 0,65L Daisy trắng gồm: 1 Bình trà 0,65L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót tách 12,5cm

Bộ trà 0,65L Bóng Bay Bộ trà 0,65L Bóng Bay
Bộ trà 0,65L Bóng Bay

Bộ trà 0,65L Bóng Bay

990.000₫

Bộ trà 0,65L Bóng Bay gồm có: 1 Bình trà 0,65L 6 Tách trà 0,10L 6 Đĩa lót 12,5cm