Bộ trà 0,8L Quốc Sắc

Giá 15.125.000₫

Bộ trà 0,8L Quốc Sắc gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm