Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích

Giá 24.145.000₫

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc Bích bao gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót 13cm