Bộ trà 0,8L Sen Ngọc

Giá 10.692.000₫

Bộ trà 0,8L Sen Ngọc bao gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót 13cm