Bộ trà 0,8L Trống Đồng

Giá 10.098.000₫

Bộ trà 0,8L Trống Đồng bao gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm