Bộ trà cao 1,25L Trống Đồng

Giá 14.731.200₫

Bộ trà cao 1,25L Trống Đồng gồm:

1 Bình cà phê 1,25L 

6 Tách 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa