Bộ trà 1,25L Trống Đồng

Giá 13.640.000₫

Bộ trà 1,25L Trống Đồng gồm:

1 Bình trà 1,25L 

6 Tách trà 0,18L

6 Đĩa lót tách 15cm

1 Chén đường

1 Rót sữa