Bộ trà 1,3L Cẩm Tú

Giá 26.136.000₫

 Bộ trà 1,3L Cẩm Tú gồm:

1 Bình trà 1,3L

6 Tách tra 0,20L

6 Đĩa lót 15cm

1 Rót sữa

1 Chén đường