Bộ trà 1,3L Quốc Sắc

Giá 32.670.000₫

Bộ trà 1,3L Quốc Sắc bao gồm :

1 Bình trà 1,3L

6 Tách trà 0,20L  

6 Đĩa lót 15cm

1 Rót sữa

1 Chén đường