Bộ trà 0,8L Thiên Hương

Giá 13.662.000₫

Bộ trà 0,8L Thiên Hương gồm:

1 Bình trà 0,8L

6 Tách trà 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm