Bộ trà 0,8L Sen Vàng

Giá 3.801.600₫

Bộ trà 0,8L Sen vàng gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm