Bộ trà 0,8L Thiên Tuế khắc nổi

Giá 3.558.600₫

Bộ trà 0,8L Thiên tuế khắc nổi gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm