Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng

Giá 2.791.800₫

Bộ trà 0,8L Mẫu Đơn Vàng gồm:

1 bình trà 0,8L 

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót 13cm