Bộ trà 0,8L Hoa Hồng khắc nổi

Giá 4.017.600₫

Bộ trà 0,8L Hoa hồng khắc nổi gồm:

1 bình trà 0,8L

6 tách trà 0,11L

6 đĩa lót tách 13cm