Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng

Giá 712.800₫

Bộ trà 0,7L Mẫu Đơn Trắng bao gồm:

1 Bình trà 0,7L

6 Tách 0,11L

6 Đĩa lót tách 13cm