Bộ đồ ăn 6 người

Bộ đồ ăn 24sp Hoa May Mắn (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Hoa May Mắn (tặng thêm 2 bát cơm)

1.490.500₫

Bộ đồ ăn Hoa May Mắn 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 24sp Vinh Quy (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Vinh Quy (tặng thêm 2 bát cơm)

1.417.900₫

Bộ đồ ăn Vinh Quy 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1 Đĩa...

Bộ đồ ăn 24sp Phúc Lộc Thọ (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Phúc Lộc Thọ (tặng thêm 2 bát cơm)

1.485.000₫

Bộ đồ ăn Phúc Lộc Thọ 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 24sp Tứ Quý (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Tứ Quý (tặng thêm 2 bát cơm)

1.485.000₫

Bộ đồ ăn Tứ Quý 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1 Đĩa...

Bộ đồ ăn 24sp Chim Lạc (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Chim Lạc (tặng thêm 2 bát cơm)

1.358.500₫

Bộ đồ ăn Chim Lạc 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa súp 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 24sp Cỏ Tím (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 24sp Cỏ Tím (tặng thêm 2 bát cơm)

1.438.800₫

Bộ đồ ăn Cỏ Tím 6 người gồm 24 sản phẩm: - 6 Bát cơm 11cm - 6 Đĩa lót bát cơm 15cm - 6 Chén nước chấm 9cm - 1 Đĩa tròn 22cm - 1 Đĩa sâu lòng 23cm - 1...

Bộ đồ ăn 23sp Hoa Đào Bộ đồ ăn 23sp Hoa Đào
Bộ đồ ăn 23sp Hoa Đào

Bộ đồ ăn 23sp Hoa Đào

2.649.900₫

Bộ đồ ăn 23 sản phẩm Hoa Đào bao gồm: 6 Bát cơm 11,5cm 6 Đĩa lót 14,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm

Bộ đồ ăn 25sp Cát Tường (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Cát Tường (tặng thêm 2 bát cơm)

3.975.400₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Cát Tường bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm được tặng thêm 2 bát cơm....

Bộ đồ ăn 25sp Kết Duyên (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Kết Duyên (tặng thêm 2 bát cơm)

3.267.000₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Kết Duyên bao gồm: 6 Bát cơm 12cm 6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm được tặng thêm 2 bát cơm. Tổng...

Bộ đồ ăn 25sp Hương Biển Kem (tặng thêm 2 bát cơm)

Bộ đồ ăn 25sp Hương Biển Kem (tặng thêm 2 bát cơm)

3.600.300₫

Bộ đồ ăn 25 sản phẩm Hương Biển Kem bao gồm: 6 Bát cơm 12cm  6 Đĩa lót 15,5cm 6 Chén chấm 9cm 1 Đĩa tròn 20cm 1 Đĩa tròn 27cm 1 Đĩa súp 23cm 1 Tô 20cm được tặng thêm 2 bát cơm....