Bộ trà 0,7L Chỉ Xanh Lá

Giá 745.200₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Chỉ Xanh Lá

1 Bình 0,7L

6 Tách 0,10L

6 Đĩa lót 12cm