Bộ trà 1,1L Trắng

Giá 772.200₫

Bộ trà Jasmine 1,1L Trắng bao gồm :

1 Bình trà 1,1L

6 Tách 0,16L

6 Đĩa lót 14cm