Bộ trà 0,7L Viền Vàng

Giá 810.000₫

Bộ trà 0,7L Viền vàng gồm:
1 Bình trà 0,7L
6 Tách trà 0,10L
6 Đĩa lót 12cm