Bộ trà 0,7L Viền chỉ vàng

Giá 649.000₫

Bộ trà 0,7L viền chỉ vàng gồm:
1 Bình trà 0,7L
6 Tách trà 0,10L
6 Đĩa lót 12cm