Ca trà 0,36 vuông cảnh

Giá 82.500₫

Ca trà 0,36 vuông in các hình danh lam thắng cảnh Việt Nam: Chùa Một Cột, Chùa Thiên Mụ, Chợ Bến Thành, v.v...