Bộ lọc cà phê màu nâu

Giá 1.028.500₫

Bộ lọc cà phê gồm có

1 phin cà phê (có lọc) + nắp 

1 tách và 1 đĩa lót tách