Bộ lọc trà

Giá 158.400₫

Bộ lọc trà gồm có:

1 ca trà 0,3L

1 lọc trà

1 nắp đậy