Ca trà mẫu đơn

Giá 89.100₫

Ca mẫu đơn trắng gồm có:

1 ca trà 0,3L

1 nắp ca