Ca trà mẫu đơn

Giá 108.900₫

Ca mẫu đơn trắng gồm có:

1 ca trà 0,3L

1 nắp ca