Bộ trà 0,7L Quả đầu mùa

Giá 1.036.800₫

Bộ trà Jasmine 0,7L Quả đầu mùa bao gồm :

1 Bình 0,7 L

6 Tách 0,10L

6 Đĩa lót 12cm