Bộ trà 0,45L Anh vũ (men ngà)

Giá 734.400₫

Bộ trà 0,45L Anh Vũ gồm:

1 Bình trà 0,45l

6 Tách trà 0,07l

6 Đĩa lót tách 11cm