Bộ trà 0,47L An Nhiên

Giá 1.393.200₫

Bộ trà 0,47L An Nhiên gồm:

1 bình trà 0,47L

6 tách 

6 đĩa lót tách