Bộ trà 0,47L Thiên Kim

Giá 1.306.800₫

Bộ trà 0,47L Thiên Kim gồm:

1 bình trà 0,47L

6 tách 

6 đĩa lót tách