Bộ đồ ăn 36sp Daisy trắng (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Giá 1.447.600₫

Bộ đồ ăn 10 người Daisy trắng 36 sản phẩm gồm:

10 Bát cơm 11cm

10 Đĩa lót 15,5cm

10 Chén chấm 9cm

2 Đĩa tròn 26cm

2 Đĩa sâu lòng 23cm

1 Tô trung 23cm

được tặng thêm 1 đĩa tròn 26cm. Tổng cộng là 36 sản phẩm.