Bộ đồ ăn 36sp Vinh Quy (tặng thêm 1 đĩa tròn)

Giá 2.181.300₫

Bộ đồ ăn Vinh Quy 10 người gồm 36 sản phẩm:

- 10 Bát cơm 11cm

- 10 Đĩa lót bát cơm 15cm

- 10 Chén nước chấm 9cm

- 2 Đĩa tròn 25cm

- 2 Đĩa súp 23cm

- 1 Tô cao 20cm

được tặng thêm 1 đĩa tròn 25cm. Tổng cộng là 36 sản phẩm.